NONOX Sodronyszerelvények
NONOX sodronyszerelvények

Ebben a cikkünkben a NONOX sodronyszerelvények választékát segítünk áttekinteni azoknak, akik úgy döntenek, szerkezeti, vagy díszítő építészeti elemként sodronyokat szeretnének használni.

Legyen bár korlát, merevítő szerkezet vagy más, funkciót betölteni nem hivatott díszítő elem, a sodronykötelek elterjedtségében szerepet játszanak a kiegészítő szerelvények, hiszen a sodronyokat rögzíteni, feszíteni, helyenként toldani vagy elágaztatni is szükséges lehet.


Megoldások a sodrony végére

Kötélszív és kötélbilincs

A rögzítés legegyszerűbb, de talán nem a legtetszetősebb módja, ha a sodrony végeit egy-egy ún. kötélszívre illesztve visszahajtjuk, így hurkokat képezve önmagából. Célszerű a sodratokat közvetlenül a hurok tövénél, és legalább még egy ponton szorosan összefogni, akárcsak a nyakkendőcsomót az ingnyaknál, majd a hátsó szárat lejjebb, a bújtatónál rögzíteni. A legalkalmasabb rögzítőelem e célra a kötélbilincs (lásd az alábbi képet!)

Hajlékony sodronyok esetében, ugyanezt a funkciót valamivel esztétikusabban látja el a szimplex vagy a duplex sodronybilincs (az alábbi gyűjtőképen mindkettő megtekinthető).

Roppantógyűrűk (niplik)

Ha rendelkezésre áll egy megfelelő célszerszám, bilincsek helyett alkalmazhatunk roppantógyűrűket, ún. nipliket is. A niplifogó a niplit megfelelő erővel roppantja rá a párhuzamos sodronyvégekre, úgy, hogy azok többé mozdulni se tudnak. Annak érdekében, hogy a sodronyvégek ne szálkásodjanak ki, a legcélszerűbb vágás előtt szigetelőszalaggal körbetekerni egy 2-3 cm-es részt, majd a leragasztott szakasz közepén egy sodronyvágóval elmetszeni a szálakat. A sodronyvágó élei nem egyenesek, mint egy csapszegvágóé - habár maga az olló hasonlít - hanem egymást ívesen keresztező pengék, tehát a nyíróerő a sodrat középpontja felé hat. Az átmérő így nem deformálódik el, és az elvágott szálak sem kandikálnak ki.


Sodronyvégek rögzítése

Kampók és szemek

A fentiek szerint előkészített kötélszíves, hurkos sodronyvégeket aztán könnyedén rögzíteni lehet a végpontokon. A rögzítésre legalkalmasabbak az egyszerű kampók, vagy szemek (hiszen a nyitott kötélszív megengedi, hogy annak nyílásán előre átfűzzük a csavarszemet). Fához famenetű kampó, vagy szemes facsavar dukál, acélszerkezetekhez pedig, szóba jöhet valamelyik metrikus menetű, zártszemű változat.

Sodronyok-szerkezete

Az, hogy szem, vagy kampó, leginkább attól függ, hogy utólag könnyen szétszedhetőre tervezzük-e a szerelvényt, vagy sem. Ha ezt a fontos kérdést nem tudjuk előre eldönteni, akkor is marad megoldás mégpedig a villás terminál alkalmazása (lásd az alábbi képen!).

Villás terminál

A villában található csapszeg a biztosítógyűrű eltávolítását követően kihúzható és a sodronyszerelvény lebontható, illetve bármikor újra összeszerelhető.


Sodronyok feszítése

Mivel a villás terminálok jobb és balmenetes kivitelben egyaránt beszerezhetők, így sodronyunk két végén elhelyezett jobb- és balmenetes anyák meghúzásával a sodrony, csavarodás-mentesen megfeszíthető. Ez a helyzet, ha a fogadó egység fémszerkezet, ahol átmenő furatokon keresztüldugva az anyák segítségével egyszerűen megfeszíthetjük a metrikus csavarokat. De mi a helyzet, ha fagerendák közé kell sodronyt kifeszítenünk villás terminálokkal? Ez is megoldható! A fagerendákba ez esetben egy-egy jobbos, illetve balos mosdócsavart kell becsavarni, majd jöhet egy-egy jobbos, illetve balos, belsőmenetes villás terminál, amit hasonlóan feszíthetünk meg, a terhelhetősége azonban jóval kisebb, mint a fémszerkezethez erősített külső menetes változaté. Mindezek mellett ügyelnünk kell még egy fontos dologra, ezzel a módszerrel maximum 2-3 cm-t spannolhatunk a sodronyunkon!

Feszítés sodronyfeszítővel

Jelentősen javul a hatásfok, ha a feszítést sodronyfeszítővel végezzük. A sodronyfeszítő 3 részből áll, egy testből, amely magában foglal két, egymással szemben elhelyezett, jobb, illetve balmenetes anyát, valamint 1-1 db, ezekhez illeszkedő szemes, kampós vagy villás csavart.

A feszítőt, a sodrony tetszőleges szakaszán be lehet iktatni. A feszítő működési elve: ha a feszítőtest egyik irányba történő forgatása hatására az egyik, a sodronyba beépített szemescsavar befelé húzódik a feszítőtestbe, akkor a vele szemközti, ellentétes menetű szemescsavar is befelé halad, így a sodrony megfeszül, ellenkező csavarás hatására pedig meglazul.


Sodronyterminálok

A terminál a görög terma szóból származik és határt, végpontot jelent. Sodronyterminálnak azokat a sodronyvégződéseket nevezzük, amik a sodronyokat befogadják.


Roppantott sodronyvégződések

Nem kell kötélszív, nincs szükség kötélbilincsre kiálló csavarvégekkel, e mellett a roppantott sodronyvégződések (más néven sodronyterminálok) csinosabbak, és a biztonsági elvárásoknak is kiválóan megfelelnek. Amikor a terminálnak a sodronyt magába fogadó hüvelyét prés alatt megnyomják, a belső átmérő annyira rászorul a sodronyra, hogy az többé meg se tud moccanni a helyén. A terminálok kiválasztásánál figyelembe kell venni a sodrony rögzítésének és feszítésének megkívánt módját. Ha a sodrony két végén egy-egy jobb-, illetve balmenetes terminált helyezünk el, a feszítés egyszerűen megoldható anyákkal, és további sodronyfeszítő közbeiktatására nincs szükség, csak, ha nagyobb játékot szeretnénk biztosítani a hosszméret pontos beállításához, vagy a dilatáció ellensúlyozásához. Külső és belsőmenetes sodronyvégződések egyaránt kaphatók jobb- és balmenettel, csak azt kell eldöntenünk, hogy az acélszerkezeten egy-egy nyitott, vagy zárt anyával, esetleg belsőmenetes gömbbel, vagy csavarokkal (pl. hengeres, vagy “D” fejű belsőkulcsnyílású csavar) kívánjuk-e megoldani a rögzítést és a feszítést. Az se okoz problémát, ha csak az egyik oldalról van mód a feszítésre. Rendelkezésre állnak menet nélküli záróterminálok kis- és normál fejmérettel, melyek minden esztétikai elvárásainknak megfelelnek (a választék a lenti képen látható). A másik végéről a sodrony továbbra is megfeszíthető anyával, gömbbel, csavarral, illetve megoldható egy sodronyfeszítő közbeiktatása is, ez esetben akár mindkét vég menetmentesen zárható. Természetesen a sodronyfeszítőnél is alkalmazhatók külsőmenetes, jobbos és balos, roppantott terminálok, és a sodronytest elforgatásával a feszítés könnyűszerrel elvégezhető.

Sodrony kiegészítők

NONOX sodronyaink:

  • DIN 3053: 1×19 pászmás bowden (merev, egyszer sodrott kötél)
  • DIN 3060: 7×19 pászmás sodrony (hajlékony, kétszer sodrott pászma-spirális sodrat)
  • DIN 3055: 7×7 pászmás korlát sodrony (egyszer sodrott pászma-spirális  sodrat)


Online brosúra letöltése | Nyomtatott brosúra megrendelése | Sodronyos felmérés